Farmor Maja

Min farmor var adopterad som mycket liten och det är den enda familj hon kände till för större delen av sitt liv.

   Farmor Maja

Hennes adoptivföräldrar var Vilhelm Johan Anders von Mühlenfels och Hilma Nordling. Hennes pappa var telgrafingenjör och son till Wilhelm Edvard von Mühlenfels. Wilhelm Edvard föddes 1818 i Stralsund i Pommern. Han kom till Sverige 1837 och var styckjunkare i Wendes artilleri i Kristianstad. 1846 gifte han sig med Eva Helena Bäckström som var född i Kristianstad. De tre första barnen föddes i Kristianstad, tre döttrar. Sedan flyttade familjen till Garnisionen i Landskrona (även det Wendes artilleri). 25 januari 1854 föds Vilhelm Johan Anders och han kallades för Vilhelm. Ytterligare en syster föds 1856 i Landskrona, efter det slutar Wihelm Edvard vid artilleriet och blir befälhavare för Varbergs fängelse som var beläget i Varbergs fästning. Detta var då ett modernt cellfängelse där varje fånge hade sin egen cell. Wilhelm Edvard är nu också löjtnant. Som befälhavare bodde familjen i det som idag är vandrarhemmet i fästningen. I slutet av 1861 flyttar familjen till Visby där Wilhelm Edvard är fängelsedirektör för länscellsfängelset i Visby. Även detta fängelse är idag vandrarhem.

Som kuriosa kan nämnas denna artikel som jag hittade på internet:

"Smädelse - För smädligt yttrande mot länsmannen A. Dahlbäck, under det denne warit i tjensteutöfning, har Swea hofrätt dömt direktören wid länscellfängelset i Wisby, löjtnanten W. Mühlenfels att böta 30 rdr och ersätta rättegångskostnader."

[Gotlands tidning 1873-09-17 p 1]

Efter flytten till Visby föddes det sista barnet - en son. Wilhelm Edvard  dog i Visby 1881.

Både Vilhelm och Hilma (min farmors adoptivföräldrar) dog 1934 i Alingsås, Hilma i mars och Vilhelm i april. Han verkar ha dött av en kombination av rektalcancer och lunginflammation och hon dog av någon form av undernäring.

       Hilma Nordling och Vilhelm von Mühlenfels

Längre tillbaka kommer jag inte på von Mühlenfels, registren finns i Tyskland och reglerna för vem som får tillgång till information om vissa personer är mycket klar. Jag är inte släkting i rakt led och kan följdaktligen inte få tillgång.

Hilma Nordlings bakgrund var enklare. Hennes mamma var Emma (Emerentia Maria) Örtendahl och om den släkten finns det väldigt mycket framforskat. Släkten kommer in på ett annat ställe i mitt släktträd – på farfars gren. Jag kom tidigt i kontakt med de som släktforskar om Örtendahl och vi har kunnat jämföra och hjälpa varandra med uppgifter som vi har hittat.

Hilmas pappa Conrad Nordling (Conrad Ephraim) gav till att börja med lite problem. De uppgifter jag hade sa att han var född i Uddevalla och jag kunde inte hitta honom i födelseböckerna där. Efter att ha använt mig av programmet Svenska Ortsnamn vände jag mig istället till Södermanland och där hittade jag honom. Även om Conrad var bokhållare så var hans förfäder gästgivare, handlanden och borgare runt om i främst Södermanland.  

För att hitta farmor Maja’s biologiska föräldrar sökte jag först efter henne i födelseboken. Majas riktiga namn var Blenda Maria.

Den muntliga traditionen sade att hon föddes in i en familj Karlsson. När hon var väldigt liten brann bostaden, hennes mamma dog kort därefter och pappan skulle kort därefter ha emigrerat till USA. Om något av detta stämmer ska hon finnas i födelseboken med sina biologiska föräldrar. Enligt Sveriges dödbok 1901-2009 föddes hon i Örgryte 13 augusti 1907.

Födelseboken Örgryte SCB 1898-1920 har mycket riktigt en Blenda Maria född detta datum. Föräldrarna var snickeriarbetare Johan Bernhard Augustsson och Anna Lovisa Larsdotter. Maja var 9:e barnet dvs hon var yngst i syskonskaran. Så hittills vet vi att hon var född Augustsson inte Karlsson.

Med hjälp av uppgifterna från födelseboken letade jag vidare i husförhör, flyttböcker och så vidare. Där var mycket riktigt en brand och mamman, Anna Lovisa, dog inte i branden utan senare till följd av den lunginflammation som hon fick pga branden. Pappan som vid denna tid var 60 år gammal kunde inte ta hand om alla barnen och försörja dem samtidigt. Vad vi vet så blev Maja bortadopterad (yngst). En bror ska enligt muntlig tradition också ha blivit bortadopterad. Vi vet inte vem det är. Senare har jag även fått information om att fler av de yngsta blev antingen adopterade eller fosterhemsplacerade.

När Maja hade fyllt 50 blev hon uppsökt av en kvinna som hävdade att hon var Majas syster – ”moster Linnea”. Detta var hennes biologiska syster Linnea Albertina Augustsson född 21 oktober 1902 i Örgryte. Linnea gifte sig med rörmokare Johan Fredrik Ferdinand Dahlström. Han var från Storkyrkoförsamlingen i Stockholm och arbetade i Hammarbyhamnen. Majas pappa emigrerade inte till USA, jag har inte ens hittat något som tyder på att han ens lämnat landet. Han dog 15 mars 1928. Han står i Örgryte som boende i Dicksons Stiftelse, men under dödsort annan än boendeorten står det skrivet Gibraltar. Detta är troligen ”Gibraltar fattigvård och försörjningsanstalt”, detta sjuhus var från början avsett för geriatrik och kallades allmänt för Gibraltar. Gibraltar var alltså ett fattighus som låg i Landala. Beskrivningar av tidiga Gibraltar för tankarna till Charles Dickens bok om Oliver Twist. Benny Jacobsson beskriver Gibraltar så här på http://styvbarn.se/benny/tips-om-sommarlasning/ :

Fattighus där man arbetade av sin ”skuld” fanns också i Sverige – ända in på mellankrigstid. Åren 1856 till 1888 låg ett stort sådant, med över tusen intagna, vid Drottningtorget i Göteborg (där gamla posthuset idag står). De intagna fick lite mat, tak över huvudet och meningslösa arbeten, precis som i London. Ett annat fattighus var ”Bracka” på landeriet Gibraltar i Göteborg (vid Kapellplatsen i Landala, sedermera Vasa sjukhus), åren 1888-1939. Här fanns kring 1 500 intagna, som användes som gratis arbetskraft i jordbruk, tvätteri och hantverk. Det var fattighjon, kroniskt sjuka, ammor, dibarn, koltbarn, ”sinneslöa” och marginaliserade. En av mina förfäder var som gammal, utsliten och fattig intagen på Gibraltar kring 1900. På båda dessa fattighus fanns också avdelningar med flickor och pojkar i skolåldern.

 Bild från en manssal på Gibraltar.

Johan Bernhard kom från Sätila och Anna Lovisa kom från Råda.

Johan Bernhards far August var torpare, hans farfar Anders var sjöman, hans morfar Anders var stadssoldat, dvs en föregångare till polisen.

Anna Lovisas far Lars var indelt soldat och gratialist (dvs hade pension som soldat), hennes farfar Elias var bonde och hennes morfar Johan var vid olika tillfällen trädgårdsmästare, skogvaktare och kronojägare. Enligt noteringar i husförhören verkar morfar Johan haft det lite svårt med alkoholen.  

 Farmor Majas biologiska mamma Anna Lovisa Larsdotter.

Detta är det enda fotot vi har från den här grenen i släktträdet.

27 jul 2014

Länkar

http://scheutz.co.uk 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)