Sofia Charlotta Westlund

 

Detta foto av en gammal kvinna har fascinerat mig, tänk att ha ett foto av sin mormors farfars mor. Dessutom måste hon ha upplevt en enorm förändring av det svenska samhället under sin levnadstid – tänk att få prata med henne och höra vad hon har att berätta både om de stora händelserna men också om de små inom familjen. Vad visste hon om sin svärdotter Agnes som har skapat så mycket problem för min forskning och sonens förändring av yrkeskarriär från bokhållare till stenhuggare? Vad fanns att berätta om hennes morfar och mormor – morfar Isaac som var skräddarmästare och föddes i Finland? Bilden av henne i sig berättar en hel del. Jag ser en kvinna som har levt ett långt och hårt liv. Det finns något i hennes blick som antyder en kunskap om en mängd saker. Där finns också en saknad samtidigt som det finns att litet busigt drag.

Sofia är inte den enda släkting som blev över 90 men det är den omvälvning av Sverige och världen som skedde under hennes tid som gör skillnad.

Sofia föddes in det svenska bondesamhället i 1800-talets början. Napoleon var fortfarande kejsare av Frankrike, slaveri var tillåtet i t ex Storbritannien, Mexiko tillhörde Spanien,  Brasilien var en del av Portugal och Pommern var en del av Sverige. Ett samhälle där ett fåtal hade något att säga till om och staten styrde med hjälp av kyrkan. Detta århundrade kom dock att medföra en mängd förändringar. Industrialismen och jordbruksreformer innebar att fler och fler flyttade från de samhällen där de hade sina rötter till städerna för att börja jobba på fabrikerna.

Hon upplever revolutioner och orolighet inte bara i Sverige utan i hela Europa. Opiumkrig i Kina som leder till att Hong Kong blir brittiskt till 1997, guldrush i Kalifornien följer på den stora irländska svälten och båda ledde till stor invandring till USA. Krimkriget, slaveriet som avskaffas först i Storbritannien och till slut även i USA även om det också innebar ett amerikanskt inbördeskrig. Tyskland blir ett land, Afrika koloniseras av de västerländska länderna, Suezkanalen och Göta Kanal öppnas.

Järnvägar, ångmaskiner, stenlagda vägar, fotografier, olja, dynamit, glödlampan, propellern, telefonen och filmen gör sitt intåg. Även den motor som banade väg för bilarna uppfanns under 1800-talet. Hon upplevde arbetarrörelsens framväxt och folkskolereformen, Tidningar och bibliotek (böcker) blev mer tillgängliga för allmänheten vilket också påskyndar förändringarna och utvecklingen. Hon fick dock inte uppleva allmän rösträtt i Sverige vare sig för män eller kvinnor.

 

Den 27 november 1813 föddes en flicka på Ingentingtorpet i Solna. Föräldrarna var trädgårdsmästaren Hans Samuel Westlund och hans andra hustru Margareta Sophia Rönnblad. Flickan döptes till Sofia Charlotta med tilltalsnamnet Sofia. Sofia kom att leva ett långt liv i en omvälvande tid i Sverige såväl som i omvärlden. Karl XIII var kung när hon föddes.

 Ingenting och Ekelund 1891. Fotot tillhör Solna Bildarkiv.

Hennes far, Hans, ska enligt husförhörslängden i Solna vara född i Norberg 1765 men det har jag hittills inte lyckats hitta något spår av. Han var först gift med Catharina Margareta Nyberg och det är oklart om de hade några barn.Första frun dog 1812 och Hans gifte om sig 5 månader senare i januari 1813. Margareta Sophia Rönnblad var mycket yngre och dotter till skräddarmästaren Isaac Rönnblad i Stockholm.

Sofia hade två helsyskon – Mathilda Ulrika och Carl Samuel. Hennes syster föddes 1816 och dog 1817 och hennes bror föddes 1815 och dog senast 1832.

År 1818 flyttar familjen till Stockholm och fadern dör 1818 eller 1819. Nu hade vi fått en annan kung i Sverige Karl XIV Johan. Vi vet inte vart i Stockholm de flyttade men 1819 dyker modern upp i Karlskrona Tyska församling med Sofia och Carl Samuel. Modern gifter om sig 5 juni 1819 med medelstyrman Peter Andreas Sjöberg. Sofia får genom detta äktenskap ytterligare syskon – fem halvsyskon.

År 1831 flyttar Sofia tillbaka till Stockholm och 1845 gifter hon sig i Klara församling med Jan Eric Lundahl och flyttar till Skuru där han är trädgårdsmästare. Vid vigseln hade Oscar I tillträtt som Sveriges konung. I Skuru föder hon två söner; Johan Alfred och Axel Edvard. Via Östertälje och Kungsholmen hamnar hon och familjen så småningom tillbaka i Solna vid Ekelund där maken fortfarande arbetar som trädgårdsmästare. Här föder hon även en dotter - Anna Charlotta Mathilda. Maken dör redan 1861 medan Sofia levde till 23 december 1910. Vid makens död har vi återigen fått en ny kung i Sverige - Karl XV tillträdde 1859. Oscar II tillträdde 1872 och Gustaf V 1907. Under hennes levnad hade vi alltså 6 olika kungar i Sverige.

Hon levde alltså en stor del av sitt liv i ett litet område av Solna. Både Ingenting och Ekelund låg i det område som idag ligger kring Tomtebodaterminalen och sträcker sig mot området nedanför Västra Skogen. Troligen bodde Sofia i slutet av sitt liv nära den plats där vi idag hittar Pampas marina. Av hennes och Jan Erics tre barn var sonen Axel Edvard, min momors farfar, och dottern i livet när hon dog. Dottern dog dock mindre än ett år efter sin mor.

Genom släktfoton kan man dra slutsatsen att hon stod sonen Axel Edvard nära. Möjligen för att han bodde i Huvudsta och Sundbyberg från 1879 till sin död. Under sin tid i Huvudsta bodde de väldigt nära varandra. Anderstorpet låg inte långt från Ekelund.

Sofia är begravd i den Lundahlska släktgraven på Solna kyrkogård. Hennes och Jan Eriks namn kunde ursprungligen läsas på den liggande stenen. I graven finns även en del barn och barnbarn med äkta hälfter. När maken Jan Eric dog och boupptäckningen gjordes så bevakades barnens intresse av Sofias svåger C N Rathsman. Han var gift med Sofias halvsyster Mathilda Eugenia Catharina Sjöberg.

5 nov 2017

Länkar

http://scheutz.co.uk 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)